Prof. dr hab. Marzena Szmyt


E-mail:
marzena@amu.edu.pl

Telefon:
829-14-39

Dyżur:
Poniedziałek: 11.00-12.00 (s.3.8)
Środa: 8.00-9.00 (s.3.8)


Etapy pracy naukowej:

 1. Doktorat – 1994, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, tytuł dysertacji doktorskiej: Rozwój społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach
 2. Habilitacja – 2001, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, tytuł pracy habilitacyjnej: Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in Eastern Europe
 3. Stanowisko profesora UAM - 2003
 4. Stanowisko profesora zwyczajnego - 2014
Zainteresowania naukowe:

Przeobrażenia kulturowe i społeczno-gospodarcze w trakcie neolitu i w początkach epoki brązu na terenie Europy Środkowej i Wschodniej.
  
Realizowane tematy badawcze:
 •  Pogranicze Europy Zachodniej i Wschodniej w III tys. przed Chr.
 •  Przemiany społeczno-gospodarcze w okresie późnego neolitu i wczesnej epoki brązu w  Europie Środkowej i Wschodniej 
Najważniejsze publikacje: 
 • J. Czebreszuk, M. Szmyt, Osadnictwo neolityczne i wczesnobrązowe w Dębach, woj. włocławskie, stanowisko 29, Poznań 1992, ss. 260. Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 • M. Szmyt, Społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach, Poznań 1996, ss. 330. Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństw Kujaw.
 • M. Szmyt, Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in Eastern Europe, “Baltic-Pontic Studies”, vol. 8, 1999, Poznań, ss. 349. Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 • J. Czebreszuk, M. Szmyt (red.) The Northeast Frontier of Bell Beakers. Proceedings of the   symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May 26-29 2002. British Archaeological Reports International Series 1155. Oxford 2003, ss. 286. Archaeopress.
 • A. Kośko, M. Szmyt (red.) Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu). Archaeologia Bimaris 3, Poznań 2004, ss. 280, Wyd. Poznańskie.
 • A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice – Wzgórze Prokopiaka, tom I [Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej I), Poznań 2006, ss. 305. Wyd. Poznańskie.
 • A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice – Wzgórze Prokopiaka, tom II [Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej II), Poznań 2007, ss. 326. Wyd. Poznańskie.
 • A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice – Wzgórze Prokopiaka, tom III [Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej III), Poznań 2007, ss. 419. Wyd. Poznańskie.
 • J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt (red.), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Poznań 2008, ss. 595. Wydawnictwo Poznańskie.
 • M. Furholt, M. Szmyt, A. Zastawny (red.), The Baden Complex and the Outside World [Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 4 / Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 4], Kiel-Poznań-Kraków 2008, ss. 298.
 • A. Kośko, M. Szmyt (red.), ‘Cord’ Ornaments on Pottery in the Vistula and Dnieper Interfluvial Region: 5th – 4th Mill. BC, Baltic-Pontic Studies, vol. 15, Poznań 2010, ss. 171. 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.