Dr Jan Krzysztof Witczak


e-mail: witczak.jan@wp.pl
Telefon: 829-14-56

Stanowisko:
adiunkt w Zakładzie Historii Europy Wschodniej

Dyżury:
Poniedziałek:  11:00-12.00 (s.3.31)
Czwartek: 11.00-12.00 (s.3.31)


Etapy pracy naukowej:

  • Absolwent Coll.Hist.UAM(2003),
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie historii(2008),
  • adiunkt w IW UAM(od 1.10.2009).

Zainteresowania naukowe:

Od konca lat 90-tych publikował swoje utwory poetyckie w czasopismach,m.in."Gazecie Poznańskiej","Głosie Wlkp." czy "Akancie" bydgoskim. Autor tytułu książki Joanny Rawik poświęconej życiu i twórczości E.Piaf(2003),autor wyboru poezji własnych "Chabry" (2004),współautor wyboru wierszy "Imiona miłości" (2005).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki historii Rosji (zwł.XIX i XX stulecia),historii rosyjskiej myśli społeczno-politycznej i kulturalnej,rosyjskiego ruchu rewolucyjnego,a także dziejów historiografii rosyjskiej XVIII-XX w. Z problematyką historiograficzną jest związana jego praca doktorska,oraz projektowana rozprawa habilitacyjna.

Spis najważniejszych publikacji:

  • Losy Siergieja Płatonowa w bolszewickiej Rosji,w:Sprawy Wschodnie,2009,zeszyt 1-2(18-19)
  • Paweł Milukow na emigracji(1918-1943),w:Studia z dziejów Europy Wschodniej.Poznań 2010
  • Wasilij Kluczewski(1841-1911).Życie i dzieło-w 100 rocznicę śmierci,w:Księga pamiątkowa,ofiarowana P.prof.M.Kosmanowi z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej.Poznań 2011(w druku)
  • Historycy rosyjscy wobec rewolucji bolszewickiej i rzeczywistości radzieckiej w latach 1917-1938.Toruń 2011(w druku)
  • Michaił Pokrowski.Portret uczonego i rewolucjonisty(1868-1932),w:Przegląd Wschodnioeuropejski,2012,nr3(w druku)

 

 

 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.