mgr Piotr Oleksydr Marta Studenna-Skrukwa

e-mail: studnia@amu.edu.pl
telefon: 829-14-60

Stanowisko:
adiunkt w Zakładzie Badań nad Przemianami Politycznymi i Społecznymi Europy Wschodniej i Azji

Dyżur:
Zwolnienie lekarskie


Przebieg pracy naukowej:

 • 2007 - 2012 studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM, temat rozprawy doktorskiej: Historyczne korzenie odrębności Donbasu a proces kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa ukraińskiego po 1991 roku
 • 2009-2010 Podylomowe studia w zakresie przygotowania pedagogicznego, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
 • 2007-2008 Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego, Wydział Neofilologii UAM
 • 2002-2007 studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe o specjalności wschodoznawstwo, Instytut Wschodni UAM

Zainteresowania naukowe:

 • historia Ukrainy w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Donbasu
 • proces kształtowania się nowowczesnego narodu ukraińskiego
 • relacje ukraińsko-rosyjskie


Spis najważniejszych publikacji:

Książki:


Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej

Wydawnictwo Nauka i Innowacje
Poznań 2014

Ukrai%u0144ski Donbas


Rosja w XXI wieku. Zagrożenia.
Wyzwania. Perspektywy


Poznań
2014

Rosja w XXI w.

 

 http://www.e-wydawnictwo.eu/
Document/DocumentPreview/4353

 

Artykuły:

 • Separatyzm Donbasu jako dyskursywny sposób radzenia sobie z peryferyjnością, [w:] „Наукові записки, Матеріали Міжнародной наукової конференції Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей, Острог 2013, t. 1.,
 • Fucking Euro! Protesty społeczne na Ukrainie, „Czas Kultury” 2012, nr 1.
 • Między postulowaną inwersją a pożądaną rewizją. Wokół postkolonialnych akcentów w wybranych pracach Mykoły Riabczuka, „Nowa Krytyka” nr 26/27 (2011). 
 • Dwa bieguny ukraińskiej politycznej konstrukcji: Donbas i Galicja. Problem wewnętrznego mitotwórstwa: banderowcy contra bandyci, „Sensus Historiae” 2011 (3) vol. IV.
 • Między postulowaną inwersją a pożądaną rewizją. Wokół postkolonialnych akcentów w wybranych pracach Mykoły Riabczuka, „Nowa Krytyka” nr 26/27 (2011). 
 • [tłumaczenie:] W. Skłokin, [rec z.] W. Wrzosek, O myśleniu historycznym, „Sensus Historiae” 2011(1) vol. II.
 • Участие и роль украинских женщин в процессе международной трудовой миграции после распада Советского Союза, „История и современность”,  nr 1 (2011), Moskwa. 
 • Casus Kosowa. Wyzwania dla ukraińskiej polityki regionalnej w warunkach światowego kryzysu ekonomicznego, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” nr 1(25)2010.
 • Zjawisko wykluczenia społecznego w społeczeństwie postindustrialnym na przykładzie polskich i ukraińskich ośrodków przemysłu węglowego, „Spojrzenie na Wschód”  1 (1) styczeń –marzec 2010 (kwartalnik internetowy).
 • Oligarchiczne klany Donbasu na tle sytuacji  polityczno-ekonomicznej Ukrainy po 1991 roku, „Nowa Ukraina” 1-2 (2009).
 • Ukraina i świat, [rec z:] T. Kapuśniak,Ukraina jako obszar wpływów po zimnej wojnie, „Nowa Europa Wschodnia”  nr 5 (2009). 
 • Wspólnota Niepodległych Państw - spadkobierca ZSRR. Status Ukrainy w WNP,  „Universytet” nr 1, 2009, Kijów.
 • Формирование гражданского общества в Восточной Украине на примере современного Донбасса,  „История и современность”,  nr 1 (2009), Moskwa.
 • Fenomen ambiwalencji społecznej na Ukrainie w latach 1991-2004, [w:] Konflikty na obszarze byłego ZSRR, red. P. Adamczewski,  Poznań 2008.  

Inne informacje:

 • członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Vostok
 • stypendystka Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz  Alfied Krupp Wissenschaftskolleg
 • koordynator projektu rozwojowego w Tadżykistanie z ramienia Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (2008)

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.