Ks. prof. UAM dr hab. Dominik Kubicki

e-mail: dominikkubicki@koszalin.opoka.org.pl

Stanowisko:
profesor w Zakładzie Badań nad Kulturą Europy Wschodniej i Azji 

Dyżur:

Urlop


Przebieg pracy naukowej:

 1. Urodzony 26. maja 1961 roku w Koszalinie.
 2. 1980-1981 – zatrudniony na pierwszym etacie jako muzyk-wiolonczelista w Państwowej Filharmonii im. St. Moniuszki w Koszalinie.
 3. 12/05/1987 – uzyskanie stopnia magistra teologii w zakresie Egzegezy Starego Testamentu na podstawie pracy „Termin n י f w Biblii Hebrajskiej”, nadanego przez Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu.
 4. 20/10/1988 – mianowanie przez biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego.
 5. 1988-1989 – wykładowca Wstępu do Pisma Świętego w Wyższym Instytucie Wiedzy Religijnej w Koszalinie i w Słupsku (Filia) – obecnie Instytut Teologiczny US w Koszalinie.
 6. 1989-1994 – studia specjalistyczne na Wydziale Teologii Katolickiej w Université des Sciences Humanes de Strasbourg (USHS II).
 7. 15/06/1992 – uzyskanie dyplomu: Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises (Troisième degré) z zakresu znajomości języka francuskiego w USHS II.
 8. 11/06/1994 – uzyskanie stopnia doktora na podstawie pracy: „La logique de l’incarnation selon Marie-Dominique Chenu”, z wynikiem: Très Honorable (Summa cum Laude), z zakresu Teologii Katolickiej, przed Komisją Egzaminacyjną w USHS II w składzie – Profesorowie: Raymond Mengus (promotor tezy doktorskiej), Gérard Siegwald (Przewodniczący Komisji), Jacques Audinet i Henri Bartoli.
 9. 1994-1995 – wykładowca teologii dogmatycznej w Instytucie Teologicznym w Pelplinie (filia w Bytowie).
 10. 29/09/1995 – mianowanie wykładowcą teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie.
 11. 1995-1999 – wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie – (od 01/01/1999) Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Sekcja w Koszalinie).
 12. 1997-1999 – studia specjalistyczne i podyplomowe z zakresu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Sztuki Kościelnej w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 13. 1999-2005 – diecezjalny konserwator zabytków (Kuria biskupia koszalińsko-kołobrzeska).
 14. 1999-2002 – wykładowca Historii Sztuki i Konserwacji Zabytków na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu (Sekcja w Koszalinie).
 15. 1999-2003 – wykładowca Podstaw filozofii na kierunku Wzornictwa (Wydział Mechaniczny) w Politechnice Koszalińskiej w Koszalinie.
 16. 29/5/2006 zatwierdzenie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów uchwały Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2006 o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych.
 17. 2005-2006 współpraca z Prof. zw. dr hab. Z. Szultka nad przygotowaniem do druku jego autorskich dwóch tomów (t. I-II) „Źródeł do kaszubsko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945” (Poznań 2006), dedykowanych Prof. dr. hab. Gerardowi Labudzie z okazji jego dziewięćdziesiątych urodzin.
 18. 2006-2007 – zatrudniony na stanowisku profesora AP; wykłady z Historii Porównawczej Religii, Filozofii ogólnej i Religioznawstwa z etyką w Akademii Pomorskiej w Słupsku – w Katedrze Filozofii.
 19. 2007-2009 – zatrudniony na stanowisku profesora Politechniki Koszalińskiej w nowo powstałym Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych; wykłady z Historii Stosunków Międzynarodowych i Filozofii (ogólnej).
 20. Od 1 października 2008 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Wschodnim (Wydział Historyczny UAM), otrzymując mianowanie na stanowisko profesora UAM; wykłady Filozofii, Systemy myślenia ludów Wschodu a modele społeczne kultur wschodnich; Problemy społeczne Europy Środkowej i Wschodniej, Finlandia w XIX/XX wieku między Rosją a Zachodem.


Zainteresowania naukowe:

 • transformacja i potransformacyjność społeczności krajów Europy Środkowej i Wschodniej; 
 • myśl teologiczno-religijna i filozoficzna wobec wyzwań pomodernej współczesności krajów Europy Środkowej i Wschodniej w dobie globalizacyjnej;
 • problemy społeczne Europy Środkowej i Wschodniej;
 • filozofia "społecznego tkwienia";
 • systemy myślenia ludów Wschodu a modele społeczne kultur wschodnich;
 • idea europejskiego Uniwersytetu;
 • metodologia teologii, transformacje koncepcji teologicznych;
 • pastoralne implikacje metodologicznie poprawnych założeń teologicznych;
 • religijność jako jeden z wymiarów życia społecznego europejskiego kręgu kulturowo-cywilizacyjnego;
 • kwestie stosunków międzynarodowych;
 • zagadnienia transformacji ludzkich społeczności;
 • opus teologiczne M.-D. Chenu OP (1895-1990)
 • opus teologiczno-kaznodziejskie P. Semenenki CR (1816-1886).
 •  

Spis najważniejszych publikacji:


Ko%u0142obrzeska Konkatedra          Gotyckie Świątynie          Poszukiwania           Listy do Jezusa 


Publikacje zwarte [książkowe]: 

 1. Kołobrzeska konkatedra, Pelplin 2000, ss. 96 [seria Kościoły diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, red. D. Kubicki, tom 1]. 
  ISBN: 83-88487-44-2
 2. Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001, ss. 240 [seria Kościoły diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, red. D. Kubicki, tom 4]. 
  ISBN: 83-88935-01-1
 3. Poszukiwania projektu teologii katolickiej opartej na realizmie Słowa objawionego w 
 4. dziejach, Poznań 2004, ss. 384 [UAM – Wydział Teologiczny, seria Studia i materiały
 5. tom 71] 
  ISBN: 83-89361-39-6
 6. Listy do Jezusa. W poszukiwaniu istoty orędzia chrześcijańskiego, Poznań 2004, ss. 224.
 7. [UAM – Wydział Teologiczny, seria Maneat quaestio, tom 7]
  ISBN: 83-89361-51-5

Artykuły:

 1. „Pieniądz i jego pan”, Chrześcijanin w świecie, Zeszyty Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, 199 (1994), s. 8-22;
  ISSN 0137-7965
 2. „Logika i realizm wcielenia”, Chrześcijanin w świecie, Zeszyty ODiSS, 201 (1995), s. 3-12;
  ISSN 0137-7965
 3. „Symbolika średniowiecznej świątyni chrześcijańskiej na przykładzie zachowanych gotyckich kościołów powiatu kołobrzeskiego”, [w:] I Konferencja Naukowa: Dzieje wsi pomorskiej, Włościbórz, 27-28 czerwca 2002, A. Belchnerowska i A. Chludziński (red.), Kołobrzeg 2002;
  ISBN: 83-917447-0-1 (publikacja w formie CD); „Symbolika średniowiecznej świątyni chrześcijańskiej na przykładzie zachowanych gotyckich kościołów powiatu kołobrzeskiego”, [w:] I Konferencja Naukowa. Dzieje wsi pomorskiej. Włościbórz, Gmina Dygowo, Powiat Kołobrzeski. 27-28 czerwca 2002. Materiały pod redakcją Aleksandry Belchnerowskiej i Andrzeja Chludzińskiego przy współpracy Radosława Gazińskiego, Dygowo-Szczecin 2004, s. 137-146. ISBN: 83-917447-1-X;
 4. „Teologia, oparta na realizmie wcielenia, wpisująca się perspektywę fides quaerens intellectum oraz teologii jako nauki Akwinaty”, Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne, 19 (2003), s. 95-107;
  ISSN 1232-8766, www.seminare.pl
 5. „Sztuka sakralna jako spotkanie z Bogiem i Tradycją”, Homo Dei, Przegląd Teologiczno-duszpasterski, 1 (2003) 266, Rok LXXIII, Kraków, s. 39-50;
  ISSN 1509-2771
 6. „Projekt przywrócenia szafy ołtarzowej zachowanym rzeźbom z pentaptyku kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie”, Rocznik Koszaliński, Koszalińska Biblioteka Publiczna, 31 (2003), Koszalin 2003, s. 45-58;
  ISSN-01-37-5653
 7. „Praca i bezrobocie w doktrynie chrześcijańskiej”, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 8 (2003), Koszalin 2003, s. 85-99;
  ISSN-1230-0780
 8. „Rola filozofii, rozróżnionej i autonomicznej w stosunku do teologii, nakreślona w Une école de théologie: Le Saulchoir Marie-Dominique Chenu”, Seminare. Poszukiwania naukowe, 20 (2004), s. 209-220;
  ISSN 1232-8766, www.seminare.pl
 9. „Teologia jako interpretacja w kontekście problematyki współczesnej epistemologii. Analiza krytyczna koncepcji Marie-Dominique Chenu”, [w:] Poznańskie studia teologiczne, t. 16, Poznań 2004, s. 125-143;
  ISSN 0209-3472
 10. „Le Saulchoir czyli „wypadek” teologiczny lat czterdziestych XX wieku”, Poznańskie studia teologiczne, t. 17, Poznań 2004, s. 125-169;
  ISSN 0209-3472
 11. „Założenia teologii jako wiary in statu scientiae”, Analecta Cracoviensia, t. XXXVI (2004), s. 213-227;
  ISSN 0209-08-64
 12. „Współczesne plagi egipskie?”, Homo Dei, Przegląd teologiczno-duszpasterski, 1 (2005) 274, Rok LXXV, Kraków, s. 59-68;
  ISSN 0208-757X
 13. „Teologia katolicka wobec końca postmodernizmu (II) i tendencji zmierzających ku wypracowaniu rozumu pluralistycznego avant-demain”, Seminare. Poszukiwania naukowe, 21 (2005), s. 379-391;
  ISSN 1232-8766, www.seminare.pl
 14. „Globalization as christianity's engagement with the cultures and historical religions of the World”, [w:] Eastern Europe and the Challenges of Globalization, Edited by Tadeusz Buksinski, Dariusz Dobrzanski, Cultural Heritage and contemporary change. Series IV A, Eastern and Central Europe, volume 27, Washington 2005, s. 155-173 – eds. ISBN I ISBN 1-56518-218-9; www.crvp.org; „Globalizacja jako face à face kultur i historycznych religii świata”, [w:] Kraje Europy Środkowowschodniej a globalizacja. Red. naukowa D. Dobrzański, J. Jakubowski, A. Wawrzynowicz, Poznań 2005, s. 163-184 [Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu, seria: Pisma filozoficzne, t. XCI];
  ISBN 83-7092-085-3
 15. „Pominięcie evocatio Dei w Traktacie konstytucyjnym Unii europejskiej a sekularyzacja chrześcijańskiego świata. Aspekt teologiczno-epistemologiczny”, Studia Theologica Varsaviensia, 43 (2005) nr 1, s. 117-137;
  ISSN 0585-5594
 16. „Rozumienie objawienia chrześcijańskiego z perspektywy objawienia koranicznego”, Poznańskie studia teologiczne, t. 18, Poznań 2005, s. 97-110;
  ISSN 0209-3472
 17. „Dostrzec Ducha Parakleta, który tchnie kędy chce...”, Ateneum Kapłańskie, 2 (579):2005, t. 145, s. 214-225;
  ISSN 0208-9041
 18. „Wiara jako ewangeliczny zaczyn ludzkich społeczności i ich cywilizacyjnych transformacji”, Ateneum Kapłańskie, 1 (581):2006, t. 146, s. 99-115;
  ISSN 0208-9041
 19. „Owoce dialogu Kościoła lokalnego i uniwersytetu w sytuacji polskich przemian polityczno-ekonomicznych po 1989 roku”, Teologia Praktyczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział Teologiczny, t. 6, 2005, s. 65-78;
  ISSN 1642-6738
 20. „Konstytutywne elementy dla wypracowywanej koncepcji teologii we współczesnym postmodernizmie”, Ateneum Kapłańskie; 2 (582):2006, t. 146, s. 279-296;
  ISSN 0208-9041
 21. „Potrydencka” koncepcja wiary i teologii w świetle teologicznych analiz Marie-Dominique Chenu OP (1895-1990)”, Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1 (193):2006, s. 3-12;
  ISSN 0044-4405
 22. „Treści teologiczne ołtarza głównego w Katedrze Poznańskiej (proweniencji z Góry, Guhrau/Niederschlesien)”, Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski, t. 2, UAM, Poznań 2006, s. 151-193;
  ISSN 1731-0679
 23. „Współczesność globalizujących się ludzkich społeczności wyzwaniem dla teologii katolickiej, a zwłaszcza teologii uprawianej w Polsce”, Roczniki Teologii Dogmatycznej, t. 1 (56):2009, s. 173-196;
 24. „Sens doświadczania miłosierdzia w społeczeństwach Unii Europejskiej” [w:] Dogmatyka. W perspektywie Bożego miłosierdzia, K. Góźdź, K. Guzowski (red.), Lublin 2010, s. 463-480;
  ISBN 978-83-7702-101-9
 25. „Wokół niewiary w zmartwychwstanie w społecznościach europejskiego Zachodu”, Ateneum Kapłańskie, z. 2 (609):2010, t. 155, s. 350-361; 
  ISSN 0208-9041
 26. „Teologia katolicka a młodsza Europa globalizacyjnej współczesności (cz. 1)”, Teologia w Polsce, 4, 2 (2010), s. 233-245;
  ISSN 1732-4572
 27. „Samotność teologa – samotnością mistyka i twórcy...”, Studia Gdańskie t. XXVI, Gdańsk-Oliwa, s. 131-142;
  ISSN 0137-4341
 28. „Inspirations and challenges in practising theology in Poland as a post-communist and EU member country”, Studia Oecumenica 10 (2010), s. 5-19;
  ISSN 1643-2762
 29. „Prognozowany kryzys społeczno-ekologiczny XXI w. jako konsekwencja procesów globalizacyjnych końca XX w.?”, Studia Gdańskie t. XXVII, Gdańsk-Oliwa, s. 285-303;
  ISSN 0137-4341;
 30. „Marie-Dominique Chenu i przezwyciężenie kryzysu modernistycznego”, Poznańskie studia teologiczne, t. 24, Poznań 2010, s. 289-300;
  ISSN 0209-3472
 31. „Wolność moralna i kultura moralna życia publicznego jako warunek uniknięcia rażących dysproporcji bytowych w transformujących się społecznościach krajów postkomunistycznych”, [w:] Edukacja wielokulturowa wyzwaniem dla nauk o wychowaniu. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pod red. K. Rędzińskiego, Pedagogika, t. XIX, Częstochowa 2010, s. 27-46;
  ISSN 1734-185X; ISBN 978-83-7455-186-1;
 32. „Polska pedagogika i nauki pedagogiczne drugiej dekady XXI stulecia wobec wyzwania kształtowania nowego pokolenia w duchu integracji społeczności europejskich. Na ile europejska idea Uniwersytetu pozostaje twórczym odniesieniem?”, [w:] Edukacja w społeczeństwie ponowoczesnym. Prace naukowe Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, pod red. K. Rędzińskiego i E. Globik, seria: Pedagogika, t. 2, Gliwice 2010, s. 11-26;
  ISBN 978-83-61401-48-3;
 33. „Teologia katolicka a młodsza Europa globalizacyjnej współczesności (cz. 2)”, Teologia w Polsce, 5, 1 (2011), s. 171-188;
  ISSN 1732-4572
 34. „Historyk europejskiego średniowiecza wobec nowości wyzwania pomoderności”, [w:] A Pomerania ad ultumas terras. Studia ofiarowane Barbarze Popielas-Szultce w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej pod red. J. Sochackiego i A. Teterycz-Puzio, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2011, s. 470-484;
  ISBN 978-83-7467-162-0;
 35. „European idea of the University. To what extent is it a model for the Polish Higher Education Act of 2011?”, Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne, vol. III (2011/2), s. 121-137;
  ISSN 2082-0860;
 36. „Polonia i emigracja jako nowy wymiar patriotyzmu z perspektywy Trzeciej Rzeczypospolitej”, [w:] Polski misjonarz na ziemi argentyńskiej. Studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany ojcu doktorowi Antoniemu Herkulanowi Wróblowi OFM, Pod redakcją M. Szczerbińskiego i K. Wasilewskiego, Gorzów Wielkopolski 2011, s. 449-471;
  ISBN 978-83-933510-0-8;

 Inne:

 • Towarzystwo Teologów Dogmatyków;
 • rada naukowa czasopisma Pedagogika (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie).


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.