Konferencje organizowane przez
Instytut Wschodni w roku kalendarzowym 2015


1. Kaukaz południowy: tradycja, historia, perspektywy, zagrożenia.


Termin: 19 marca 2015r.  | (konferencja studencka)   
 


2. Czarnobyl- perspektywy i zagrożenia.

Termin: 26-27 maja 2015r. | ( konferencja studencka)    3. I Ogólnopolska Doktorancka Konferencja Naukowa „Naukowe Forum Wschodoznawcze - młodzi badacze wschodu wobec wyzwań współczesnej nauki”

Termin:
03 czerwca 2015r.   4.  Sakartvelo-Georgia. Cywilizacyjne wybory. Polityczne problemy. Gospodarcze wyzwania.

Termin:
11-12 czerwca 2015r.   

Koncepcja konferencji: 

Czwarta konferencja monograficzna poświęcona jednemu z państw obszaru postradzieckiego.  Najnowsze dzieje polityczne Gruzji (od rozpadu ZSRR do chwili obecnej), podsumowania ważnych wydarzeń i procesów, prognozy i perspektywy w aspekcie politycznym i gospodarczym. Gruzja na Kaukazie – podobieństwa i różnice między Gruzją a  kulturami państw sąsiednich. Wpływ imperiów, w szczególności Rosji i ZSRR  na losy Gruzji. Gruzja na arenie międzynarodowej – stosunki z Polską, Unią Europejską i jej poszczególnymi krajami, USA oraz Rosją i innymi państwami obszaru postradzieckiego, Gruzja wobec pozostałych obszarów świata. Gruzja nieznana – płaszczyzny życia, procesy, zjawiska, ludzie, regiony- nieobecne lub słabo obecne w polskim dyskursie.  


 --> Kliknij by przeczytać więcej... <--5.  550 lat państwowości Kazachstanu.

Termin: 15 czerwca 2015. 
Miejsce oraz czas: Sala Senatu, godzina 10:00-14:00,
Organizatorzy: Instytut Wschodni UAM, Ambasada republiki Kazachstanu, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód.
6.  Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej.

Termin:
14-15 października 2015r.
Koncepcja konferencji:

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań polskich naukowców nad przejawami zjawiska władzy, jakie zaobserwować można we współczesnej kulturze rosyjskiej (obejmującej okres od początku pierestrojki). Władzy rozumianej nie tylko wąsko, jako kategoria określana przez jej funkcje ograniczające i regulacyjne wobec jednostki – a więc władzy politycznej, administracyjnej czy prawnej, ale również szeroko: jako kategoria dyskursywna i symboliczna, uobecniająca się w rozmaitych formach tekstów kulturowych. Intencją organizatorów jest stworzenie przestrzeni dialogu, w ramach którego możliwe stanie się zaprezentowanie różnych sposobów rozumienia obrazu władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej. 
7.  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa ”Kaukaz 2015” - „Kaukaz na przestrzeni wieków-aspekty i uwarunkowania wielowymiarowości regionu”


Termin:
 15-16 października 2015.8.  Zachodnia rubież kultury trypolskiej. Aktualne problemy badawcze.

Termin:
21-22 października 2015r.   

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.