Społeczno-gospodarcze problemy
Azji Centralnej i Kaukazu Południowego
jako element kształcenia studentów i młodzieży

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
W RAMACH PROGRAMU
POLSKA POMOC
www.polskapomoc.gov.pl


Szanowni Państwo! 

 

W tegorocznej edycji projektu „Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej i Kaukazu Południowego jako element kształcenia studentów i młodzieży” wypracowaliśmy szereg materiałów edukacyjnych, które mogą posłużyć do realizacji zajęć z zakresu Edukacji Rozwojowej dla młodzieży.

 

Poniżej mogą Państwo znaleźć opisy poszczególnych ćwiczeń wypracowanych w ramach projektu.

 

Ćwiczenia mogą być realizowane osobno, jak też w postaci  kilkugodzinnego bloku treningowego.


 

Zapraszamy do obejrzenia materiału z warsztatów przygotowujących studentów do przeprowadzenia omawianych tu ćwiczeń (Instytut Wschodni UAM).

 


 Galeria fotografii z prowadzonych warsztatów: 1. Ćwiczenie: Życie codzienne w Azji Centralnej 

Załączniki:

 

 1. Prezentacja: Życie codzienne w Azji Centralnej (pobierz w formacie PDF)
 2. Opis ćwiczenia (pobierz w formacie PDF)
 3. Opisy rodzin (pobierz w formacie PDF)
 4. Cenniki:

  Kirgistan, (pobierz w formacie PDF)

  Tadżykistan, (pobierz w formacie PDF)

  Uzbekistan (pobierz w formacie PDF)


 

2. Ćwiczenie: Bazary a gospodarka nieformalna w Azji Centralnej na przykładzie Kirgistanu
Załączniki:

Fragmenty wywiadów z handlarzami

 1. Karta pracy 1 – Dordoj i Stadion – próba porównania
 2. Karta pracy 2 – bazar w Dżalalabadzie i w Polsce – próba porównania
 3. Bazary Azji Centralnej – prezentacja z opisem

 

Moduł został opracowany w ramach projektu „Oblicza Orientu” realizowanego przez Instytut Orientalistyczny w Warszawie i stowarzyszenie Arabia Pl. sfinansowanego przez program polskiej pomocy zagranicznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, 2009 i jest dostępny na stronie: http://www.orient.uw.edu.pl/GlobalOrient/index.html


3. Ćwiczenie: Równe szanse dla wszystkich – społeczne skutki transformacji systemowej na Kaukazie Południowym

 

Załączniki:

 1. Tabela z danymi (pobierz w formacie PDF)
 2. Zestaw zdjęć (pobierz w formacie ZIP)
 3. Prezentacja (pobierz w formacie PDF)
 4. Opis ćwiczenia (pobierz w formacie PDF)

4. Ćwiczenie: „Mapa problematyki społeczno-gospodarczej Azji Centralnej”

 

Załączniki:

 1. Opis ćwiczenia (pobierz w formacie PDF)
 2. Prezentacja (pobierz w formacie PDF)
 3. Krótkie informacje o państwach:
 4. Kirgistan (pobierz w formacie PDF)
  Tadżykistan (pobierz w formacie PDF)
  Turkmenistan (pobierz w formacie PDF)
  Uzbekistan (pobierz w formacie PDF)
  Kazachstan (pobierz w formacie PDF)

 

5. Ćwiczenie: „Mapa problematyki społeczno-gospodarczej Kaukazu Południowego”


Załączniki:

 1. Opis ćwiczenia (pobierz w formacie PDF)
 2. Prezentacja (pobierz w formacie PDF)
 3. Krótkie informacje o państwach:
  Armenia (pobierz w formacie PDF)
  Azerbejdżan (pobierz w formacie PDF)
  Gruzja (pobierz w formacie PDF)

 

6. Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia dotyczące uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych na Kaukazie Południowym
Załączniki:

 1. Lista dialogowa do filmu „Obywatelstwo – Uchodźca” (pobierz w formacie PDF)
 2. Lista dialogowa do filmu „Czego chcemy?” (pobierz w formacie PDF)
 3. Film „Dialog poprzez film”, składający się z mniejszych filmików,które mogą być wykorzystane w ramach warsztatu.

 4. Obywatel uchodźca (ściągnij film w formacie MP4)


  (Film został zrealizowany przez Internews Media Support Ngo, Armenia we współpracy z Internews Public Association, Azerbejdżan i udostępniony na potrzeby niniejszego projektu.)
 5. Prezentacja (pobierz w formacie PDF)
 6. Opis ćwiczenia (pobierz w formacie PDF)

 Przykładowe bloki treningowe można zorganizować w następujący sposób:

 

Warsztat I
(Sytuacja społeczno-gospodarcza na Kaukazie Południowym. Czas trwania warsztatu 185 min - 4 godziny lekcyjne)

 1. prezentacja na temat sposobów udzielania polskiej pomocy zagranicznej dostępna na: http://www.polskapomoc.gov.pl
 2. Krótkie wprowadzenie o regionie Kaukazu Południowego
 3. Tworzenie mapy społeczno-gospodarczej problematyki Kaukazu Południowego
 4. Słowniczek Rozwojowy – podstawowe pojęcia z zakresu problematyki dotyczącej rozwoju w kontekście Kaukazu Południowego
 5. Moduł „Uchodźcy na Kaukazie Południowym”
 6. Modułu „Równe szanse dla wszystkich

 

Warsztat II
(Sytuacja społeczno-gospodarcza w Azji Centralnej. Czas trwania warsztatu 185 min - 4 godziny lekcyjne)

 

 1. prezentacja na temat sposobów udzielania polskiej pomocy zagranicznej dostępna na: http://www.polskapomoc.gov.pl
 2. Krótkie wprowadzenie o regionie Azji Centralnej
 3. Tworzenie mapy społeczno-gospodarczej problematyki Azji Centralnej
 4. Słowniczek Rozwojowy – podstawowe pojęcia z zakresu problematyki dotyczącej rozwoju w kontekście Azji Centralnej
 5. Moduł „Bazary a gospodarka nieformalna w Azji Centralnej na przykładzie Kirgistanu”
 6. Moduł „2 USD dziennie” - interaktywna gra pokazująca warunki życia w Azji Centralnej 

 


 

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r.

 

 polska pomoc

 

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora

i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP