Regulamin studiów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w PoznaniuNajnowsza redakcja regulaminu obowiązująca od 1 października 2015 roku dostępna jest w formacie PDF