Rekrutacja 2020/2021

Chesz zostać wschodoznawcą? Chesz podróżować, uczyć się języków, zdobywać ciekawe doświadczenia, pracować projektowo?

 

ZAPRASZAMY DO NAS, DOŁĄCZ, SPRAWDŹ, ZREALIZUJ SIĘ STUDJUJĄC W FANTASTYCZNEJ ATMOSFERZE!

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE

 

 

 


 

https://historia.amu.edu.pl/dla-kandydata

 


ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO  
INTERNETOWEGO SYSTEMU REJESTRACJI KANDYDATÓW


 INFORMACJE DODATKOWE DLA KANDYDATÓW


 

Czym jest Wschodoznawstwo?

 

Wschodoznawstwo to kierunek interdyscyplinarnych studiów terytorialnych, poświęconych poznaniu rzeczywistości położonych na wschód od Polski krajów byłego ZSRR, istniejący od ponad 25 lat na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWschodoznawstwo to jedyny w skali całej Polski, unikatowy kierunek studiów, wyznaczający pełny i oryginalny oraz oparty o wieloletnie doświadczenia, model kształcenia, uwzględniający specyfikę studiowanego regionu Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii, prowadzony przez Instytut Wschodni na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im Adama Mickiewicza.

 

Wschodoznawstwo — podobnie jak będąca niejako jego lustrzanym odbiciem Europeistyka, poświęcona studiowaniu rzeczywistości Unii Europejskiej — wyrosło z studiów nad stosunkami międzynarodowymi.

 

Złożona rzeczywistość byłego ZSRR...

 

Region Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii którym na co dzień zarówno w życiu studenckim jak i później zawodowym zajmują się studenci Wschodoznawstwa jest obszarem unikalnym i bardzo odmiennym od Europy Zachodniej czy Środokowej.  Na całym obszarze postradzieckim język rosyjski jest nadal językiem powszechnej komunikacji oraz językiem kultury wyższej. Idea „Russkiegomira” („Rosyjskiego świata”) czyli rosyjska wersja soft power ściera się z tendencjami emancypacyjnymi państw narodowych  

 

Region ten zamieszkuje około 140 ludów i narodów o rozmaitym pochodzeniu, aspiracjach politycznych i kulturalnych. Po rozpadzie ZSRR na jego terytorium powstało 15 nowych państw, z nichnajwiększe Rosyjska Federacja tworzona jest przez aż 89 podmiotów, wtym: 21 republik, z nazwy narodowościowych, w których funkcjonująrozmaite systemy polityczne – od demokratycznych po autorytarne. Do tego, cały obszar między Łabą a Oceanem Spokojnym podlega nadal procesomtransformacji gospodarczej i politycznej. Procesy te zależą często odlokalnych warunków, kultury i przygotowania mieszkańców. W rezultacie mamy dziś na tym obszarze do czynienia  z całym przekrojem typów systemów rynkowych – od nowoczesnego kapitalizmu doperyferyjnych oligarchii

 

Dlaczego warto studiować Wschodoznawstwo? 

 

By podejmować jakąkolwiek działalność (biznesową, kulturalną czy nawet polityczną) wobec tak zróżnicowanego obszaru niezbędna jest nie tylko dobra znajomość języka rosyjskiego ale także szeroka, interdyscyplinarna wiedza z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa,ekonomii oraz nauk o kulturze, ukierunkowana na obszary i społeczeństwa Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii. Konieczne są też umiejętności umożliwiające analizowanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze. 

 

Tę właśnie wiedzę i umiejętności pozwalają zdobyć studia wschodoznawcze! 

 

Co więcej, studenci wschodoznawstwa mają możliwość podejmowania licznych wyjazdów do krajów obszaru byłego ZSRR. Doświadczenie takie jest nieocenione, ponieważ stanowi niezbędne uzupełnienie wiedzy teoretycznej (także o praktyczną naukę języka) i pozwala dogłębnie i w pełni poznać oraz - co najważniejsze - zrozumieć poradziecki wschód. To oswojenie z rzeczywistością tego obszaru (a także zawarte tam znajomości i stworzone sieci kontaktów) jest niezwykle cenione przez pracodawców, co sprawia że dyplom Wschodoznawstwa ma swoją wartość na dzisiejszym rynku pracy.

 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu promocyjnego poświęconego kierunkowi "Wschodoznawstwo"