Wyniki I etapu IX edycji Konkursu wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej "Zostań Wschodoznawcą" 2019/2020: Mam tak samo jak ty, miasto moje... Miasta Europy Wschodniej: historia, kultura, życie codzienne

 

Z przyjemnością informujemy, że w tym roku mimo bardzo dużej liczby zgłoszeń udało się sprawdzić wyniki I etapu kilka dni przed zaplanowanym terminem. Do etapu II zakwalifikowało się 12 osób (komunikat w załączeniu). Wyniki uczestników z każdej ze szkół oraz zawiadomienia do finalistów zostały wysłane pocztą tradycyjną oraz elektroniczną. Serdecznie gratulujemy finalistom oraz wszystkim uczestnikom, dziękujemy za zainteresowanie konkursem oraz zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach. Przypominamy, że II etap odbędzie się 12 marca 2020 w Collegium Historicum UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w Poznaniu.

Komitet Główny IX edycji Konkursu wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej "Zostań Wschodoznawcą"

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU KONKURSU  - TUTAJ

 

Mam tak samo jak Ty, miasto moje… Miasta Europy Wschodniej: historia, kultura, życie codzienne

 

 

Kultową radziecką komedię „Romans biurowy” otwiera monolog głównego bohatera Anatolija Nowosielcowa, mieszkańca Moskwy: W naszym mieście nadmiernie wielu mieszkańców, nadmiernie wielu przyjezdnych, nadmiernie wiele samochodów. Wszyscy dokądś spieszą, spóźniają się. Ciągle zamieszanie, kolejki. Ale mimo wszystko kocham to miasto, to moje miasto, to bardzo dobre miasto. Moskwa, Kijów, Mińsk, Wilno, a także Petersburg, Odessa, Kowno, Lwów i wiele innych, to miasta o niezwykle bogatej historii, w których zachodziły przełomowe wydarzenia w dziejach Europy, które poruszały wyobraźnię najwybitniejszych twórców i które – co najważniejsze – są małą ojczyzną dla milionów ludzi.

Celem tegorocznej edycji „Wschodokonkursu” jest popularyzacja wiedzy o stolicach i najbardziej znanych miastach w Europie Wschodniej w ujęciu historycznym, społecznym i kulturowym. Pragniemy zwrócić uwagę na najważniejsze momenty w historii tych miejsc, najwybitniejsze postaci z nimi związane, przybliżyć ich architekturę, rzucić światło na ich przedstawienia w kulturze, a także spróbować zwrócić uwagę na ich znaczenie dla mieszkańców obszaru byłego ZSRR.

 

Zagadnienia:

  • historia powstania najważniejszych miast w Europie Wschodniej;
  • znaczenie stolic i innych dużych miast w polityce i historii obszaru;
  • wybitne postaci, których życie, działalność i twórczość była silnie związana z miastami Europy Wschodniej;
  • kluczowe wydarzenia historyczne, związane z najważniejszymi miastami w Europie Wschodniej;
  • najważniejsze dzieła kultury (powieści, filmy) związane z miastami Europy Wschodniej;
  • życie codzienne w najważniejszych miastach Europy Wschodniej w przeszłości oraz współcześnie.

 

Część testowa będzie dotyczyć następujących miast: Moskwa, Petersburg, Wilno, Mińsk, Kijów, Lwów, Odessa. Referaty w części finałowej mogą dotyczyć również innych miast regionu.

 

Organizator: Instytut Wschodni UAM (od 1 stycznia 2020 Katedra Studiów Wschodnich UAM)

Uczestnicy: uczniowie szkół średnich kończących się egzaminem maturalnym

Cel: Głównym celem konkursu jest wzbudzanie i poszerzanie wśród młodzieży zainteresowań problematyką regionu postradzieckiego w zakresie historii, polityki, gospodarki i kultury, a także wielowymiarowych relacji z Polską. Konkurs służy także popularyzacji wschodoznawstwa jako kierunku studiów realizowanego na Wydziale Historii. Laureatom Wschodokonkursu przysługuje prawo podjęcia studiów I stopnia na ww. kierunku w trybie przewidzianym przez obowiązującą w danym roku akademickim Uchwałę Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich. Do tej pory odbyło się osiem edycji Wschodokonkursu.

 

Zasady ogólne:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • I - realizowanego w formie testowej w szkołach
  • II - finałowego, realizowanego w siedzibie Instytutu Wschodniego UAM w formie prezentacji

Harmonogram:

Zgłoszenia uczniów do konkursu: 02.12.2019-10.01.2020

Wysłanie testów do szkół 13.01.2020 (środa)

I etap przeprowadzony w szkołach: 23.01.2020 (czwartek)

Ogłoszenie wyników I etapu: 11.02.2020 (poniedziałek)

II etap - finał: 12.03.2020 (czwartek)

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

  • I etap (23 stycznia 2020 r.) przeprowadzony będzie w szkole i polegać będzie na samodzielnym rozwiązaniu testu przez uczestnika. W zakres testu wejdą otwarte i zamknięte pytania dotyczące historii i kultury następujących miast: Moskwa, St. Petersburg, Wilno, Mińsk, Kijów, Lwów, Odessa. Na podstawie testu Komisja Egzaminacyjna wyłoni 10 finalistów Konkursu.
  • II etap (finałowy) (12 marca 2020 r.) odbędzie się w siedzibie Instytutu Wschodniego UAM i składać się będzie z piętnastominutowej prezentacji na wybrany przez finalistę i zaakceptowany przez Komisję Egzaminacyjną temat dotyczący zagadnienia, któremu poświęcona jest tegoroczna edycja Konkursu. Po przedstawieniu prezentacji każdy finalista będzie miał za zadanie ustosunkowanie się do pytań Komisji Egzaminacyjnej, a także do pytań z sali, jeśli zostaną one dopuszczone przez Komisję. Trójka uczestników, która uzyska najwięcej punktów w etapie II otrzyma tytuł laureatów, co jest równoznaczne z możliwością przyjęcia na studia I stopnia na kierunku wschodoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w trybie specjalnym dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych.

 

Na wszystkich finalistów czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz partnerów Konkursu – wydawcę dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia” i Wydawnictwo Czarne.

 

 

Zgłoszenia uczniów dokonuje nauczyciel poprzez formularz on-line na stronie internetowej Instytutu Wschodniego UAM http://iw.amu.edu.pl

znajdujący się w dziale „DLA SZKÓŁ” http://iw.amu.edu.pl/wschodokonkurs-szkoly

w zakładce w menu bocznym „WSCHODOKONKURS 2019/2020 ZGŁOŚ SIĘ”.

 

W formularzu konieczne jest podanie nazwy i adresu szkoły, liczby zgłaszanych uczniów, imienia i nazwiska nauczyciela zgłaszającego oraz kontaktowego telefonu i adresu e-mail oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Konkursu i klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą (przy zgłoszeniu do Konkursu: imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego). Regulamin Konkursu oraz klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych są załączone do niniejszego zaproszenia oraz znajdują się na stronie http://iw.amu.edu.pl/wschodokonkurs-szkoly.

 

Zgłoszenia należy dokonać w terminie między 2 grudnia 2019 a 10 stycznia 2020 r.


 

Wszelkich dalszych informacji udziela koordynator tegorocznej edycji mgr Amanda Grabowska, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 722 084 264

Miło nam poinformować, że tegoroczna edycja po raz czwarty odbędzie się w nowej siedzibie Instytutu Wschodniego UAM w Campusie Morasko. Finaliści będą mieli możliwość zwiedzić nowy budynek i już teraz poczuć się jak studenci Instytutu Wschodniego UAM.

***

Czekamy na Was!

Komitet Główny Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie  i Azji Środkowej  „Zostań Wschodoznawcą” edycji 2019/2020

prof. UAM dr hab. Marek Figura

prof. UAM dr hab. Grzegorz Skrukwa

dr Tomasz Nakoneczny

dr Piotr Oleksy

dr Marta Studenna-Skrukwa

mgr Amanda Grabowska (koordynator)

 

Informacja o tegorocznej edycji w formacie doc. do pobrania TUTAJ

Plakat do pobrania TUTAJ Instrukcja dla nauczyciela do pobrania TUTAJ

Regulamin Konkursu do pobrania TUTAJ