DYREKCJA INSTYTUTU WSCHODNIEGO   
zaprasza na wykład

 

znakomitego rosyjskiego historyka i literaturoznawcy

dr Borysa Wadimowicza Sokołowa

 

Tytuł wykładu:

Михаил Булгаков – философ, сатирик, фантаст

и советские реалии 10-х – 30-х годов ХХ века


Michaił Bułgakow — filozof, satyryk, fantasta

i sowieckie realia lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku