Konferencja "Język polski jako nośnik tożsamości" - Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych serdecznie zapraszają na V Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt:

Język polski jako nośnik tożsamości

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2016 r. Sali Rady Wydziału nr 1.63, (hol Collegium Historicum Novum, ul. Umultowska 89 D)

Kliknij aby: 


Program konferencji:

14 kwietnia 2016 r. CZWARTEK

11.15 - 11.30 uroczyste otwarcie konferencji Głos zabiorą dziekan Wydziału Historycznego UAM prof. dr hab. Kazimierz Ilski dyrektor Instytutu Wschodniego UAM prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz 

11.30 - 12.45 wystąpienie gości honorowych konferencji prof. dr hab. Halina Zgółkowa (Poznań) prof. dr hab. Bohdan Walczak (Poznań) 


12.45-14.00 moderator dr Tomasz Nakoneczny 

 • prof. dr hab. Anna Brzozowska – Krajka (Lublin), „Nie domy się…”: gwarowa odmiana polszczyzny jako marker grupowej tożsamości kulturowej w wieloetnicznej Ameryce (w świetle działalności Związku Podhalan Północnej Ameryki) 
 • dr Agnieszka Mielczarek, prof. dr hab. Bohdan Walczak (Poznań), W jakim stopniu język stanowi o tożsamości narodowej? 
 • dr Piotr Paweł Repczyński (Poznań), Współczesne problemy języka ojczystego za granicą 
14:00-14:45 przerwa obiadowa (Collegium Chemicum, ul. Umultowska 89

II 

14.45-16.00 moderator dr Magdalena Lachowicz

 • dr hab. Dorota Sula (Wałbrzych), Działalność oświatowa polskich organizacji ratowniczych w Rosji w latach I wojny światowej  
 • mgr Weronika Kiszenia (Poznań), Książki w języku polskim oraz popularność języka polskiego w Irkucku w latach 40-80 XIX wieku: pojawienie się, wpływy i rola 
 • dr Monika Válková Maciejewska (Poznań), Instytucjonalny wymiar funkcjonowania polszczyzny w Serbii i na Ukrainie (studium przypadku: Dniepropietrowsk, Kragujevac-Belgrad). 
 • mgr Paulina Wichniewicz (Warszawa), Powroty do utraconej ojczyzny (Bośnia i Hercegowina) 
14.45 - 16.00 moderator mgr Magda Pabin - Majchrzak, (sala 3.130, II piętro Collegium Historicum Novum)

 • mgr Olga Pavliuk (Katowice), Język polski jako jeden z czynników tożsamości: refleksji nad odrodzeniem i rozwojem języka polskiego na przykładzie obwodu Zaporoskiego 
 • mgr Marcelina Jakimowicz (Wrocław), Język jako dziedzictwo niematerialne i element tożsamości ludności mazurskich wsi Podola Wschodniego 
 • mgr Anna Shvets (Lublin), Problemy tożsamości językowej Polaków Dnieprodzierżyńska (Ukraina) 
 • lic. Malwina Hopej (Wrocław), Cechy prawdziwego OBYWATELA. Sposoby rozumienia pojęcia OBYWATEL przez Polaków z Wrocławia, Legnicy, Lwowa i Mościsk 
16.00-16.20 przerwa kawowa, (hol Collegium Historicum Novum)

III

16.20-19.00 moderator dr Bartłomiej Brzeziński

 • dr Małgorzata Borkowska (Rennes), Tożsamość narracyjna polsko-bretońska (literatura, malarstwo, grafika, plakat, animacja) 
 • mgr Sylwia Szarejko (Białystok), Attilio Begey, Marina Bersano Begey oraz Ognisko Polskie w Turynie – język i kultura polska w Piemoncie 
 • dr Ligia Henczel-Wróblewska (Poznań), Językowa tożsamość Polaków we Włoszech. Wybrane przykłady 
 • mgr Karolina Kowalcze-Franiuk (Genua), Język polski a tożsamość kulturowa dwujęzycznych przedstawicieli emigracji postsolidarnościowej we Włoszech 
 • dr Karolina Rosiak (Poznań), Dwujęzyczna edukacja angielsko-walijska i zachowanie języka polskiego w drugim pokoleniu „nowej emigracji” w Walii 
 • mgr Paweł Krzysztof Wróbel (Aberystwyth), Język polski jako główny nośnik kulturowy tożsamości: Doświadczenia polskiej migracji po 2004 roku do Walii 
16.20 - 19.00 moderator dr Magdalena Lachowicz, (sala 3.130, II piętro Collegium Historicum Novum)

 • dr Marek Jedliński (Poznań), Obcość w język wpisana. Kulturowe wymiary tożsamości  
 • dr Zdzisław Głębocki (Białystok), Wirtualna ojczyzna: kulturowe wymiary obecności Polonii w cyberprzestrzeni 
 • dr hab. Dariusz Matelski (Poznań), Nauka języka polskiego wśród Polonii w Niemczech w latach 1919-1939 
 • mgr Barbara Jundo-Kaliszewska (Łódź), Wybory tożsamościowe Polaków na Litwie na początku XXI w. w świetle litewskich polskojęzycznych stron na Facebooku 
 • mgr Paweł Fiktus (Wrocław), Język polski oraz polskie nauczanie w ocenia publicystyki paryskiej „Kultury” 
 • mgr Joanna Adamkiewicz (Opole), Szkolnictwo etniczne w upowszechnianiu języka i kultury polskiej w środowiskach polonijnych Stanów Zjednoczonych 
19.00 – 21.00 uroczysty bankiet

15 kwietnia 2016 r. PIĄTEK

09.30 - 11.30 moderator prof. dr hab. Piotr Kraszewski

 • dr hab. Joanna Sadowska (Białystok), Polacy w Republice Buriacji i ich aktywność kulturalna 
 • mgr Maria Erdman (Warszawa), Rola organizacji polonijnych w kształtowaniu tożsamości narodowo – kulturowej Polaków w Donbasie 
 • mgr Anna Ż. M. Wiśniewiska - Grabarczyk (Łódź), Tożsamość kulinarna Polaków na Wschodzie, czyli „pamięć smaku” i kultura stołu w prasie kresowej po roku 1989 
 • dr Magdalena Lachowicz (Poznań), Polityka językowa na Ukrainie a rozwój inicjatyw towarzystw polskich po 1991 r. 
 • dr Tomasz Nakoneczny (Poznań), Język polski jako nośnik tożsamości w polskim dyskursie postkolonialnym 
11.30-11.50 przerwa kawowa, hol Collegium Historicum Novum

11.50 - 14.00 moderator dr Tomasz Nakoneczny

 • mgr Aneta Krzyworzeka-Jelinowska (Warszawa), Charakterystyka programów edukacyjnych Polski i Francji wobec swoich diaspor. Analiza porównawcza nakładów oraz rezultatów 
 • dr Krzysztof Fedorowicz (Poznań), Ludwik Młokosiewicz i Edmund Leonowicz - polscy przyrodnicy na Kaukazie Południowym. Praca naukowa a kształtowanie polskiej tożsamości narodowej 
 • dr Anna Chudzińska-Parkosadze (Poznań), Popularyzacja języka i kultury polskiej w Gruzji 
 • dr hab. Iwona Morawska, mgr Marina Belokoneva-Shiukashvili (Lublin), Język polski jako wartość w życiu Polonii gruzińskiej 
 • mgr Marta Zawichrowska (Bydgoszcz), Современные проблемы людей двуязычных. Язык первый (L1), язык второй (L2) и их влияние на образование, психологическое и духовное развитие человека 
14.00 obiad i zakończenie konferencji (Collegium Chemicum, ul. Umultowska 89)

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.