Sakartvelo - Georgia – Грузия

baner

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ


Sakartvelo - Georgia – Грузия

Cywilizacyjne wybory. Polityczne problemy. Gospodarcze wyzwania.


Termin:
11-12 czerwca 2015
Miejsce: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Organizatorzy:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Wschodni, 
 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Vostok,
 • Portal EastWest 
Gruzja jest pełna kontrastów. Jest krajem o wielowiekowych tradycjach, w którym zabytki wczesnośredniowiecznej architektury przeplatają się z eleganckimi kafejkami i butikami. Jednocześnie nowoczesna – jako pionier reform na Kaukazie Południowym i tradycyjna z dość konserwatywnym społeczeństwem. Prozachodnia w kontekście konsekwentnego zbliżania z Unią Europejską i NATO, ale z dwiema prowincjami o wyraźnie prorosyjskiej orientacji geopolitycznej. Jest państwem sukcesu, skutecznie likwidującym powszechny w krajach b. ZSRR problem korupcji oraz stwarzającym warunki dla rozwoju biznesu, choć nierzadko określana mianem „wioski potiomkinowskiej” skrywającej ubóstwo i bezrobocie. Ma ogromny potencjał turystyczny i znakomity wizerunek w świecie zachodnim mimo tego, że stosunkowo nie dawno przeszła regularną wojnę. Wreszcie, Gruzja jest krajem doskonałej kuchni i wybornego wina, krajem, w którym jak nieustannie powtarzamy, lubi się Polaków.

Planowana konferencja będzie okazją do przeanalizowania kształtu reform polityczno-ustrojowych realizowanych przez kolejne ekipy kierujące polityką wewnętrzną Gruzji od upadku ZSRR do rządów Gruzińskiego Marzenia, o pozycję Gruzji w rejonie Kaukazu Południowego oraz jej rolę w procesach integracji i dezintegracji zachodzących na obszarze postradzieckim. Z perspektywy czasu warto powtórnie rozpatrzyć osiągnięcia i zmarnowane szanse Rewolucji Róż. W związku z procesami zachodzącymi w ostatnim czasie na arenie międzynarodowej (aneksja Krymu, wojna w Donbasie, eskalacja napięcia na linii Zachód-Rosja, skutki sankcji gospodarczych wymierzonych w Rosję), szczególnej aktualności nabiera problem kierunku polityki zagranicznej uprawianej przez Gruzję oraz kwestia przyszłości Abchazji i Osetii Południowej. Warto także na nowo poruszyć aspekt kulturowocywilizacyjnej specyfiki Gruzji, a tym samym stawiać pytania o stereotypy dotyczące gruzińskiego społeczeństwa i żywe w nim mity.

Obszary dyskusji:

 1. Najnowsze dzieje polityczne Gruzji (od rozpadu ZSRR do chwili obecnej), podsumowania ważnych wydarzeń i procesów, prognozy i perspektywy w aspekcie politycznym i gospodarczym.
 2. Gruzja na Kaukazie – podobieństwa i różnice między Gruzją a kulturami państw sąsiednich.
 3. Wpływ imperiów, w szczególności Rosji i ZSRR na losy Gruzji.
 4. Gruzja na arenie międzynarodowej – stosunki z Polską, Unią Europejską i jej poszczególnymi krajami, USA oraz Rosją i innymi państwami obszaru postradzieckiego, Gruzja wobec pozostałych obszarów świata.
 5. Gruzja nieznana – płaszczyzny życia, procesy, zjawiska, ludzie, regiony- nieobecne lub słabo obecne w polskim dyskursie. 
Przewidywana liczba prelegentów: 15
Czas wystąpień: 20 minut
Języki konferencji: polski, angielski, rosyjski

Przewidujemy stworzenie bloków tematycznych.

Konferencja przeznaczona jest dla pracowników naukowych oraz doktorantów, których zainteresowania oscylują wokół szeroko rozumianej tematyki współczesnej Gruzji. Elementem konferencji będą dwa panele eksperckie – poświęcone współczesnej kulturze gruzińskiej oraz najnowszym dziejom polityczno-społecznym Gruzji.

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Piotr Kraszewski (przewodniczący), dr Karolina Polasik-Wrzosek, dr Grzegorz Skrukwa, dr Marta Studenna-Skrukwa (sekretarz), mgr Piotr Oleksy

Terminy:

 • 15 maja 2015 – zgłoszenie gotowości udziału w konferencji (formularz w załączeniu) oraz wygłoszenia referatu lub komunikatu 
 • 30 maja 2015 – dokonanie opłaty konferencyjnej w kwocie 250 zł na konto Wielkopolskiego Stowarzyszenia Vostok 63 2130 0004 2001 0578 8260 0001, dane do przelewu: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, 61-486 Poznań, tytuł wpłaty: Konferencja – Gruzja (opłata obejmuje m.in. jeden nocleg, wyżywienie z uroczystą kolacją, materiały konferencyjne, możliwość publikacji) 
 • 11-12 czerwca 2015 – konferencja

Kontakt w sprawie konferencji:

dr Marta Studenna-Skrukwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Wschodni, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, 61-486 Poznań
tel. +48 61 829-29-84,
tel. kom. 608 410 626
e-mail: konferencja.sakartwelo@gmail.com

Informacje o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się także na stronie internetowej Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.iw.amu.edu.pl, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Vostok www.wsvostok.pl, oraz na portalu East West www.eastwestinfo.eu.  


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.