Dr hab. Dariusz Matelski


Dyżur:
Poniedziałek: 11.00-12.00 (p.3.28)
Czwartek: 13.00-14.00 (p.3.28) 


e-mail: matelski@amu.edu.pl
telefon: 829-14-53

Biografia naukowa:

Prof. Dariusz Matelski
Historyk i archiwista, doktor habilitowany nauk humanistycznych, od 1 października 2008 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Kulturoznawstwa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1987-2009 Instytutu Historii, a od 1 września 2009 r. Instytutu Wschodniego); uczeń Profesorów: Jerzego Krasuskiego (1930-2009) – niemcoznawstwo, Stanisława Nawrockiego (1925-2000) – archiwistyka i Jana Pruszyńskiego (1941-2008) – dziedzictwo kultury Polski. 

Specjalizuje się w dziedzinie źródłoznawstwa i archiwistyki oraz zajmuje się problematyką mniejszości narodowych w Polsce i stosunkami polsko-niemieckimi w XX-XXI w., a także stosunkami polsko-rosyjskimi w czasach nowożytnych. Od 1995 członek Kommission für die Geschichte der Deutschen in Polen (RFN), od 2003 Komisji Najnowszych Dziejów Słowian przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, 2004 ekspert Ministerstwa Kultury ds. restytucji dóbr kultury, od 2004 członek The American Biographical Institute, od 2005 członek Instytutu Badań Dokumentacji i Poszukiwań Dzieł Sztuki im. Karola Estreichera jr. w Krakowie, 2009 ekspert Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP.

Autor ponad 450 publikacji, w tym: ponad stu artykułów naukowych (w tym w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim) na łamach polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz w pracach zbiorowych, ponad stu recenzji naukowych, a także ponad stu pięćdziesięciu tekstów popularyzujących naukę, jak również książek:

 • Dzieje archiwistyki polskiej. Wybór źródeł (t. I-II, Poznań 1988-1993; Nagroda Rektora UAM),
 • Quellen zur Geschichte der deutschen Minderheit in Polen von 1919 bis 1939 in deutschen und polnischen Archiven sowie in polnischen Bibliotheken (Marburg 1993), 
 • Mniejszości narodowe w Wojsku Polskim w 1922 roku (Poznań 1995), 
 • Ukraińcy i Rusini w Polsce 1918-1935 (Poznań 1996),
 • Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939 (Poznań 1997 – Nagroda Naukowa KLIO), Grodzisk Wielkopolski. 
 • Dzieje powiatu i starania o jego restytucję (Grodzisk Wlkp. 1998),
 • Niemcy w Polsce w XX wieku (Warszawa-Poznań 1999),
 • Niemcy w Polsce w 1939 r. w świetle raportów Wydziału Narodowościowego MSW (cz. I-IV, Poznań 2002), 
 • Losy  polskich  dóbr  kultury  w  Rosji  i  ZSRR (Poznań 2003), 
 • Die  Deutschen  in  der  Zweiten Polnischen Republik in der Geschichtsschreibung (Marburg 2003),
 • Problemy  restytucji  polskich  dóbr  kultury  od czasów nowożytnych do współczesnych  (Poznań  2003 – Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka w Warszawie; Nagroda im. Ireny i Franciszka Skowyrów na KUL),
 • Dokumenty  w  sprawie  polityki narodowościowej władz polskich wobec  Niemców  w  latach  1938-1939 (Poznań 2004), 
 • Polityka Niemiec wobec polskich dóbr kultury w XX wieku (Toruń 2005, wyd. II popr., Toruń 2007), 
 • Grabież dóbr kultury w wojnach Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1795) (Poznań 2005),
 • Grabież i restytucja polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych (t. I-II, Kraków 2006); 
 • Siedemdziesiąt lat służby Polsce. Dzieje Szkoły Powszechnej i Podstawowej nr 46 w Poznaniu (Poznań 2007), 
 • Działalność Stowarzyszenia "Poznański Czerwiec '56" w latach 1989-2008 (Poznań 2008).
 • „Przegląd Polsko-Polonijny” (współredaktor), nr 1/2011 (ss. 333, il.); nr 2/2011 (ss. 380, il.) 
   


Najważniejsze publikacje książkowe: 

 
Dzieje Archiwistyki Polskiej  Quellen zur Geschichte  Dzieje archiwistyki polskiej..., t. II  Mniejszości narodowe  Bibliografia cz.1

Ukraińcy i rusini  Mniejszość niemiecka w Polsce w XX wieku  Urząd wojewody w Poznaniu  Bibliografia 1996-1997  Grodzisk - dzieje powiatu 

Bibliografia...1998-2001    Niemcy w Polsce w 1939 r...., cz. I   Niemcy w Polsce w 1939 r...., cz. II   Niemcy w Polsce w 1939 r...., cz. III   Niemcy w Polsce w 1939 r...., cz. IV 

Bibliografia...1998-2001    Losy polskich dóbr kultury..., Poznań 2003  Die Deutschen..., Marburg 2003  Problemy restytucji..., Poznań 2003  Dokumenty w sprawie..., Poznań 2004
 
Grabież dóbr kultury..., Poznań 2005  Bibliografia 2002-2004 (nr 314-400), Poznań 2005  Polityka Niemiec..., Toruń 2005  Grabież i restytucja..., t. I, Kraków 2006  26. Siedemdziesiąt lat slużby Polsce..., Poznań 2007

"Grabież i restytucja polskich dóbr kultury" - przeczytaj on-line

Burzliwe dzieje Ołtarza Mariackiego..., Kraków 2007  Działalność Stowarzyszenia..., Poznań 2008  Bibliografia...2005-2009 (nr 401-470), Poznań 2010  Muzeum rodu Estreicherów..., Kraków 2009
 
„Przegląd Polsko-Polonijny” (współredaktor), ,nr 1/2011 (ss. 333, il.); nr 2/2011 (ss. 380, il.)
 
"Przegląd Polsko-Polonijny", 2011, nr 1pobierz w pliku PDF
"Przegląd  Polsko-Polonijny", 2011, nr 2, ss. 380, il.  (współredaktor)pobierz w pliku PDF

Nagrody i członkostwo w organizacjach międzynarodowych: 

           

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.